Hem

+46-(0)72-543 46 44

Mikael Carpelan Consulting

Tvistelösning

Kommersiella avtal

Dataskydd (GDPR)


Juridisk rådgivning; främst beträffande:

Konflikter

Mikael Carpelan har genom fleråriga erfarenheter som tingsnotarie och som advokat mycket omfattande erfarenheter och kunskaper om konflikter mellan företag eller andra organisationer.

Klienten kan räkna med en realistisk och försiktig utkomstbedömning och sådana proaktiva råd som i första hand syftar till att undvika tvist.

Dataskydd (GDPR)

Mikael Carpelan har erfarenheten och de kunskaper som krävs för att bistå klienter med såväl mindre åtgärder, exempelvis gap-analyser och PUB-avtal, som större, exempelvis projektledning av fullskalig implementering av GDPR från start till mål.

Tvistelösning

Mikael Carpelans erfarenheter inom flertalet  typer av civila tvister ger dig som klient tid att fokusera på din affärsverksamhet.


Mikael Carpelans mål är att minimera klientens tid och egna resurser genom att agera ombud, såväl i förhållande till motparten som till relevant myndighet, domstol eller skiljenämnd.

Affärsjuridik

Vårt nätverk av affärsjurister kan hantera alla rättsliga och kommersiella ärenden, med särskilt fokus på upprättande och/eller granskning av kommersiella avtal.


This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera