Hem

Mikael Carpelan Consulting

Affärsjuridik

Vårt nätverk av affärsjurister kan hantera alla rättsliga och kommersiella ärenden, med särskilt fokus på upprättande och/eller grankning av kommersiella avtal.


+46-(0)72-543 46 44

Tvistelösning

Kommersiella avtal

Dataskydd (GDPR)


Juridisk rådgivning - speciellt avseende:

Konflikter

Mikael Carpelan har genom fleråriga erfarenheter som tingsnotarie och som advokat mycket goda erfarenheter och kunskaper om konflikter mellan företag och andra organisationer.

Klienten kan räkna med en realistisk och försiktig utkomstbedömning och sådana proaktiva råd som i första hand syftar till att undvika tvist.

Dataskydd (GDPR)

Mikael Carpelan har erfarenheten och de kunskaper som krävs för att bistå klienter med såväl mindre åtgärder, exempelvis gap-analys, som större, till exempel projektledning av fullständiga projekt för implementering GDPR från start till mål.

Tvistelösning

Mikael Carpelans erfarenheter inom alla  typer av civila tvister ger dig som klient tid att fokusera på din verksamhet.


Mikael Carpelans mål är att minimera klientens tid och egna resurser genom att agera ombud såväl i förhållande till motparten som till relevant myndighet, domstol eller skiljenämnd.